At first page Next page

Silvestr 2004

Dolní Bojanovice, 28.12.2004-1.1.2005


Přinášíme přírodniny...

... ku zkrášlení našeho domova

Poznáte autora(ku) tohoto nápisu?

Příprava večeře

V kuchyni nás hřály uhlíky (a alkohol)...

... v ložnici nás hřálo dřevo a spacáky

Celý den se válet a číst si, to je pohoda!

První den a už pouze poslední zbytky cukroví

Všichni diabolují

Tomík a jeho rodinka

Večerní posezení u kytary

Zdeněk a kytara

© CVČ Bystrouška Brno, Fleischnerova 1a, tel. 546215652, s laskavým svolením paní Jolany Frimlové a Jany Kutrové