At first page Next page

Podzimní prázdniny ve Žďárci

Žďárec, 27.-31.10.2004


Připravujeme se na pobyt v Pevnosti

První zkouška otce Fourrata

První zkouška otce Fourrata

Zkouška odvahy

Zkouška odvahy

Zkouška odvahy

Zkouška odvahy

Vyrážíme na cestu plnou nástrah

Hledáme dopisy a písmenka do zprávy o pokladě

Žďárecký kostel (Dáša)

Fotograf

Krásná slečna v chatě Na peřeji

© CVČ Bystrouška Brno, Fleischnerova 1a, tel. 546215652, s laskavým svolením paní Jolany Frimlové, Dáši Večeřové a pana Tomáše Navrátila