At first page Next page

Lovci mamutů I

Tábor pro rodiče s dětmi, Vranice, 13.-20.8.2005


Takhle nás přivítalo vranické tábořiště...

Takhle nás přivítalo vranické tábořiště...

Jídlo pod širým nebem

Večer jsme zapálili táborový oheň, povídali si o pravěku, když tu náhle...

se mezi námi zjevil pračlověk!

Pozvali jsme ho k ohni

a zazpívali jsme si s ním písničku o mamutech

Pak pravěký náčelník zmizel a oheň dohořel...

Dick věrně hlídal Dankův spacák.

Ráno jsme netrpělivě očekávali náčelníkův příchod.

Ráno jsme netrpělivě očekávali náčelníkův příchod.

Náčelník už je tady a přijímá nás do tlupy!

© CVČ Bystrouška Brno, Fleischnerova 1a, tel. 546215652, s laskavým svolením rodiny Kamínkovy